Category Archives: Ống cao su

Ống cao su lõi thép có lớp cao su ngoài và lớp cao su trong. Do cao su có đặc tính tự nhiên là độ kín khí không hoàn toàn tốt, nên khi lớp cao su ngoài bị rò khí dẫn đến lõi thép bị han rỉ, khi lớp cao su trong bị lọt khí khiến cho dầu cao áp dễ xâm nhập vào lớp lõi thép.

ống cao su hút cát
ống cao su hút cát
Call Now Button